تبلیغات
مهندسی ایمنی و حفاظت فنی - آیین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی(1)
مهندسی ایمنی و حفاظت فنی
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            صنعت بیمه
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

فصل اول

كلیات

ماده 1 : در اجرای بخشی از فصل چهارم قانون كار جمهوری اسلامی ایران به مركز تحقیقات و

تعلیمات حفاظت و بهداشت كار وزارت كار و امور اجتماعی اجازه داده می شود جهت تأمین

حفاظت فنی و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی كشور و به منظور مشاورة حفاظت فنی و

ارائه خدمات ایمنی در محیط كار ، براساس این آیین نامه به اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی پروانة صلاحیت اعطاء نماید.

تبصره : چگونگی صدور، تمدید و ابطال پروانه صلاحیت و نحوه فعالیت مشاورین فنی و

خدمات ایمنی در گروههای تخصصی مطابق با شرایط تعیین شده در دستورالعمل اجرای ی

موضوع این آئین نامه می باشد .

ماده 2 : مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی در زمینه های ایمنی با گرایش های تخصصی

ایمنی دیگهای بخار و ظروف تحت فشار، ارائه سیستمها و راه حلهای ایمنی در محیط كار،

ایمنی برق، ایمنی ساختمان، ایمنی معدن و نیز بررسی عوامل زیان آور محیط كار با گرایشهای

تخصصی بررسی و اند ازه گیری عوامل زیان آور فیزیكی و شیمیایی و ارگونومی و ارائه طریق

به منظور شناسایی، ارزیابی، كنترل آنها و همچنین پیشگیری و اطفای حریق با گرایشهای طراحی

و نصب سیستمهای اعلام و اطفای حریق، تست و شارژ كپسولهای آتش نشانی و نهایتاً

آموزشهای عمومی و تخصصی با گرایش آموزش ایمنی با هدف كاهش حوادث و بیماریهای

ناشی از كار و همچنین در زمینه های طراحی ، ایجاد و نظارت تا مرحله زمینه استقرار سیستم

مدیریت ایمنی و توسعه آن ، مهندسی ایمنی، آموزشهای عمومی و تخصصی سیستمهای مدیریت

ایمنی و خدمات ایمنی و ارائه خدمات مورد نیاز پس از استقرار سیستم ایمنی فعالیت نمایند .

ماده 3 : اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند به امر مشاورة حفاظت فنی و خدمات ایمنی

مبادرت ورزند كه از مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار با رعایت مفاد این آئین

نامه پروانه صلاحیت و تأیید تحصیل نمایند.

تبصره : اعتبار پروانه صلاحیت مذكور برای كلیه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی در

طول مدت تعیین شده منوط به رعایت مفاد این آئین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه می

باشد.

فصل دوم

شرایط عمومی

ماده 4 : مشاور ین حفاظت فنی و خدمات ایمنی باید دارای محل كار متناسب با نوع فعالیت

تعیین شده در پروانه صلاحیت باشند.

ماده 5 : كلیه مسئولیت های قانونی ناشی از استفاده از پروانه صلاحیت با اشخاص ی است كه

پروانة صلاحیت به نام آنان صادر شده است.

تبصره: پروانة صلاحیت مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی قابل انتقال به غیر نمی باشد.

ماده 6 : پروانة صلاحیت هر یك از مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی در ابتدا برای یك

سال صادر و سپس برای مقاطع زمانی 3 ساله تمدید می گردد.

تبصره: اشخاص دارای پروانة صلاحیت مكلفند جهت تمدید پروانه صلاحیت، گواهی شركت

در دوره های مستمر تخصصی، آموزشی و بازآموزی اعلام شده از طرف مركز تحقیقات و

تعلیمات حفاظت و بهداشت كار را اخذ نمایند ،در غیر این صورت برابر مقررات انضباطی با

آنان رفتار خواهد شد.

ماده 7 : تعرفة صدور و تمدید پروانة صلاحیت براساس قانون (درآمد - هزینه ) به پیشنهاد

وزارت كار و امور اجتماعی، به تصویب هیات وزیران می رسد

ماده 8 : كلیة مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی موظف به رعایت مقررات مربوطه و آئین

نامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی شورای عالی حفاظت فنی می باشند.

ماده 9 : پرو انة صلاحیت مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی پس از احراز صلاحیت با

امضاء رئیس مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار و تائید معاون روابط كار ،

توسط مركز مذكور صادر می گردد .


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • تعداد کل پست ها :
QR Code