تبلیغات
مهندسی ایمنی و حفاظت فنی - آیین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی(2)
مهندسی ایمنی و حفاظت فنی
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            صنعت بیمه
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

فصل سوم

شرایط تخصصی

ماده 10 : تأیید صلاحیت فنی و تخصصی متقاضیان با داشتن شرایط زیر صورت می گیرد:

الف :اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و عدم سابقه فعالیت در گروههای معاند با نظام

ب : عدم سابقة محكومیت كیفری و سوء پیشینیه

پ : دارا بودن كارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

ت : دارا بودن مدرك كارشناسی یا كارشناسی ارشد یا دكتری در یكی از رشته های ایمنی ،

علوم پایه ، فنی و مهندسی و بهداشت حرفه ای، حفاظت و بهداشت كار .

ث :داشتن سابقه كار مفید در زمینه ایمنی برای مدارك كارشناسی ایمنی ؛ حفاظت و بهداشت

كار ؛ بهداشت حرفه ای ؛ مهندسی صنایع با گرایش ایمنی ؛ سم شناسی و ارگونومی 4 سال و

برای كارشناسی ارشد 2 س ال و برای افرادی كه دارای دكتری در زمینه رشته های فوق الذكر

می باشند 1 سال و سایر مدارك كارشناسی 6 سال ، مدارك كارشناسی ارشد 4 سال و دكتر ا 2

سال.

ج : داشتن سلامت جسمانی و روانی لازم منطبق با زمینه كاری

چ : عدم اشتغال در سازمان ها، وزارتخانه ها، شركت ها و مؤسسات دولتی

ح: قبولی در آزمون های مربوطه كه از طرف مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار

برگزار می گردد.

تبصره 1: آزمون های اخذ شده از طرف مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت كار به

صورت تئوری و عملی خواهد بود.

تبصره 2 : مشاورین حفاظت فنی و خدمات ا یمنی كه جهت تمدید پروانه اقدام می نمایند در

صورت گذراندن دوره های بازآموزی برگزار شده توسط مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و

بهداشت كار نیاز به شركت در آزمون مجدد ندارند .

تبصره 3 : متقاضیان مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی می توانند در صورت پذیرفته شدن

در آز مونهای مختلف در كلیه زیرگروههای تخصصی ده گانه مربوطه كه در دستورالعمل

اجرایی آئین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی ذكر شده است ، پروانه صلاحیت را

تحصیل نمایند .

خ : بازرسان كار و كارشناسان مركز تحقیقات غیر شاغل ( بازنشسته ، مستعفی و بازخرید

خدمت) وزارت كار و امور اجتماعی ( بنا به تقاضای شخصی ) بدون در نظر گرفتن رشتة

تحصیلی به شرط دارا بودن حداقل 10 سال تجربه كار مستمر یا 15 سال غیر مستمر از شركت

در آزمون معاف می باشند.

فصل چهارم

رسیدگی به تخلفات و عملكرد مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی

ماده 11 : رسیدگی به تخلفات مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی بر عهدة مركز تحقیقات و

تعلیمات حفاظت و بهداشت كار می باشد.

ماده 12 : اهم موارد قابل رسیدگی به شرح ذیل میباشد : الف – عدم رعایت مقررات و آئین

نامه های حفاظت و بهداشت كار وزارت كار و امور اجتماعی

ب هرگونه سوء استفاده از پروانه صلاحیت و موقعیت شغلی

ج عدم همكاری منطقی با بازرسان كار و كارشناسان مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و

بهداشت كار

د- شكایت از طرف كارفرما یا طرف قرارداد

ماده 13 : عدم رعایت هر یك از مقررات این آیین نامه و دستورالعمل اجر ایی و هر گونه سوء

استفاده از پروانه صلاحیت برحسب مورد موجب تذكر كتبی، درج در پروندة مشاور ، تعلیق

مجوز صلاحیت و ابطال آن می گردد . چنانچه هر یك از موارد مذكور واجد جنبه های ج زایی

باشد؛ مراتب به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام خواهد گردید.

ماده 14 : كلیة مشاورین ح فاظت فنی و خدمات ایمنی موجود كشور موظفند از تاریخ تصویب

وضعیت خود را با این آیین نامه تطبیق دهند.

ماده 15 : دستورالعمل اجرایی این آئین نامه به پیشنهاد مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و

بهداشت كار به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی خواهد رسید. .

ماده 16 : این آیین نامه در چهار فصل و 16 ماده و 7 تبصره تدوین ودر جلسة نهایی مورخ

86 به تصویب نهائی وزیر كار و /6/ 86/4/6 شورای عالی حفاظت فنی تصویب و در مورخ 12

امور اجتماعی رسید.


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • تعداد کل پست ها :
QR Code